Наставни материјали

Синтакса, аутор Душанка Пешикан, проф 

Развој српског кљижевног језика 

Књижевни родови и врсте 

Народна књижевност 

Историја језика

Гласовне промене

Крвава бајка

Текстови су постављени као допуна осталим изворима информација  са часова српског језика.

Намењени свима који желе боље да схвате научено градиво, као и да прошире своје знање.

Ученици треба да користе школске уџбенике и свеску са часа као главни извор знања.

Ова страница садржи различите материјале за учење у школи и код куће.

С обзиром на то да нам предстоји завршни испит, надам се да ће ове странице бити од користи свима који желе да почну припреме…

В. Драшковић