02. 12. 2017.

Типови ученика у разреду

Прочитајте више
02. 12. 2017.

Типови ученика на испитивању

Прочитајте више
02. 12. 2017.

Типови професора

Прочитајте више
29. 11. 2017.

Неки претходни пројекти – кратак филм за Kids fest

Прочитајте више
29. 11. 2017.

Преподне и пре подне

Често смо сведоци учестале правописнe недоумице како писати преподне и пре подне, односно како разликовати именицу преподне од прилошког израза пре подне. Именица преподне означена је као период од јутра до 12 сати посматрано у целини, деклинира се (мења се) као именица средњег рода (иако у Речнику Матице српске стоји да је м. рода) и […]

Прочитајте више
29. 11. 2017.

С обзиром (на то) да

Једна од учесталих недоумица у вези са узрочним везником с обзиром да (осим честог неправилног изостављања предлога с), тиче се и тога да ли он у пуном облику гласи с обзиром (на то) што или с обзиром (на то) да. Српски језички приручник каже да се опција с обзиром на то што ретко у пракси, […]

Прочитајте више
29. 11. 2017.

Шта треба знати о глаголу требати

пише: проф. др Рада Стијовић (Институт за српски језик САНУ). Глагол требати може бити пунозначан и тада има личне глаголске облике: требам, требаш, требамо итд.: „Требају ми твоји савети”; „Пожури, требаш ми”; „Требао му је кишобран”. Овај глагол може бити и непотпуног значења, тада се допуњава другим глаголом, а стоји у трећем лицу једнине, које […]

Прочитајте више
29. 11. 2017.

Како одредити род и број именице

пише: проф. др Рада Стијовић (Институт за српски језик САНУ). Како да знамо да су леђа и врата именице средњег рода у множини, а деца – по облику именица женског рода у једнини, а по значењу збирна именица (као дечурлија, балавурдија)? Род именице се одређује на основу атрибута (придева или заменице) који уз њу стоји. […]

Прочитајте више